Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/02/2014
Γενική Συνέλευση στο Κ.Λ. Θεσσαλονίκης

ΕΠΛΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ανακοίνωση αριθμ.: 14/2014                                                 Θεσσαλονίκη 24-02-2014


ΘΕΜΑ: «Γενική Συνέλευση στο Κ.Λ. Θεσσαλονίκης».


Ενημερώνουμε τους συναδέλφους μας ότι, την Παρασκευή 28-02-2014 και ώρα 14:30, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της Ένωσης μας στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης αντί ανοιχτού Δ.Σ, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διοικητικός & Οικονομικός Απολογισμός του Δ. Σ.
2. Ανάγνωση Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής.
3. Ψηφοφορία για την Έγκριση του Διοικητικού & Οικονομικού Απολογισμού.
4. Τρέχοντα θέματα του ΛΣ.
5. Μεταθέσεις έτους 2013 και 2014.


Στην Γενική Συνέλευση, θα παρίσταται και ο Γ. Γραμματέας της ΠΟΕΠΛΣ κ. ΚΑΤΣΙΝΑΣ Σωτήριος.

        Ο Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας


ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σοφοκλής                          ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Αντώνιος